Bloğu: styleboom.net

Ana Konu: Stil & Moda

İlk Girişin Tarihi: 2009

Style Boom'un yazarı, yaratanı Burçin Ünaldı, ekonometri alanındaki akademik kariyerinden blog yazarlığına terfi ederken sadece bir "iş-uğraş" değişikliği değil gerçek anlamda bir yaşam değişikliği de yapmış. Stilin, modanın, estetiğin, güzelliğin tam da göbeğine oturduğu bu 'styleboom' tarzı hayatında kendini yeniden bulmuş, ya da belki kendini ilk defa gerçekten bulmuş.

Konuşurken lafların arasında sıklıkla samimiyetten bahsetmesine şaşmamak gerek; çünkü bloğunun sayfaları, satırları, fotoğrafları arasında, kendini tarif edişinde, annesiyle oğlunu resmedişinde, kadınlığı betimlemesinde, kısacası Burçin'in ellerinden, ağzından dökülen her harfte, gönlünden geçeni hem de eşi benzeri olmayan bir samimiyet, bir açık yüreklilikle dinliyorsunuz.

Bloğu aracılığıyla hayatına bu kadar içten bir bakış atılmasına izin verirken bakanın da sınır aşıyormuş gibi hissetmeden, büyük bir rahatlık ve keyifle dolanabildiği Style Boom'un blog dünyasında da ödülden ödüle koşması boşuna değil!